Katarzyna Adamek-Chase –  „Jasno-Czarny”

Otwarcie: 22 kwietnia, sobota | godz. 18:30
Galeria RAVEN | ul. Brzozowa 7

Katarzyna Adamek-Chase ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych i od tego też czasu konsekwentnie rozwija wytyczony przez siebie program malarski, zgłębiając przede wszystkim zagadnienia związane z fenomenem ruchu, czasu i przemijania. Obserwując i analizując procesy występujące w naturze, transponuje je na język malarski, starając się za jego pomocą odpowiadać na trapiące ją, niejednokrotnie osobiste pytania.

Obrazy Katarzyny Adamek-Chase to pozornie chłodne i oszczędne kompozycje, które w wyważony sposób wprowadzają nas – widzów – w obszar nie zawsze prostych w odbiorze emocji. Bardzo ważny jest tu rysunek, logika, chłodne podziały kompozycyjne, graficzność. Ale też ład, harmonia i wyważony kolor. Niewątpliwie też jest to malarstwo kontrastu napięć wewnątrzobrazowych i kłębiących się kierunków, które ujarzmiane są raz giętką i finezyjną, innym razem bezkompromisową, prostą linią.

Artystka niejednokrotnie koncentruje się na rezultacie ludzkich działań – tak niszczycielskich, jak i kreacyjnych. Na emocjonalności, ulotności, wpływie na otoczenie czy w końcu aspekcie destrukcji. Prezentując nam eteryczne, pełne wewnętrznych napięć światy, które mają jedynie sugerować frapujące ją zagadnienia i subtelnie naprowadzać odbiorcę na właściwe tropy interpretacyjne.


Katarzyna Adamek-Chase –  absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wydziału Grafiki. Dyplom obroniła w 2005 w pracowni filmu animowanego prof. Jerzego Kuci. Praca dyplomowa była filmem poklatkowym zrealizowanym w technice malarstwa olejnego. W 2004 odbyła półroczne stypendium na wydziale Sztuk Pięknych Universidad Politechnica de Valencia w Hiszpanii. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie oraz Podstawowej Szkoły Muzycznej im. Karłowicza w Krakowie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką użytkową oraz fotografią. Autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.


Szczegóły

Data:
22 Kwietnia

Godzina:
18:30

Miejsce

Galeria Raven
ul. Brzozowa 7

Media