Stanisław Wójcicki –  „Noc ciemna”

Otwarcie: 21 kwietnia, piątek | godz. 19:30
PRYZMAT | ul. Łobzowska 3

Nie potrafimy podziwiać żadnej rzeczy,
wytworu rąk ludzkich, w której nie byłaby widoczna odrobina piękna.
Jan de Yapes

Dziś pogardzamy kontemplacją, pogardzamy chwilą ciszy, medytacji. Biegniemy za życiem. Dokąd?

Istnieje tak wiele analogi pomiędzy sztuką wizualną a mistyką. Pośrednich i bezpośrednich.
Czy potrafimy z potoku słów wyrzucanych z siebie znaleźć takie, które podążałyby za prawdą?
Czy potrafimy przystanąć by zatrzymać w sobie myśl do refleksji. Czy potrafimy oddać się jeszcze żywej medytacji? Sztuka, zawsze, w procesie analizy staje się drogą do rozważań duchowych, albo powodem do przyjęcia przeżyć metafizycznych. Sztuka stanowi narzędzie symbolu, który stanowi syntezę myśli. Piękno zatem jest celem, do którego dążymy w akcie twórczym. Dlaczego zatem tak marginalizujemy dzisiaj znaczenie Piękna w jego substancjalnej postaci? Dlaczego harmonia, ład i porządek, a także pytanie o prawdę jest tak wykrzywiane, sprowadzane do banałów hołdującym modom, paplaninie beznamiętnych pokazów ,,ja”?

A gdyby tak pozbyć się ,,ja”?

Wystawa którą prezentuję to próba zamknięcia myśli Jana de Yapes (Jana od Krzyża), w formie plastycznej. To swoiste zestawienie myśli przedstawiciela mistyki karmelitańskiej XVI w., za pomocą języka kształtów, akcentów, napięć i brzmienia malarsko-rysunkowego. Jest to próba zdefiniowania ,,drogi” do poznania Piękna w sposób prosty, wyrazisty za pomocą współczesnych środków wyrazu.

Noc ciemna, to noc zmysłów, to noc poszukiwania formy, dawania powodów by Piękno mogło wpłynąć w dzieło. Droga łączenia kształtów, napięć, struktur i ich zestawianie tak by najbardziej zbliżyć się do myśli i języka Doktora Mistycznego. Na ile przy pomocy formy, w mroku życia, rezygnacji z siebie, można znaleźć drogę do Światła.

 

Stanisław Wójcicki

 

Szczegóły

Data:
21 Kwietnia

Godzina:
19:30

Miejsce

Pryzmat
ul. Łobzowska 3

Media