Wystawa zbiorowa – Przemiany (Transformations)

Otwarcie: 22/04 | 20:00
Art Agenda Nova | Batorego 2

« Program główny


Artyści: Marta Deskur, Agata Kus, Małgorzata Markiewicz, Aldona Mickiewicz, Alicja Żebrowska
Kurator: Katarzyna Mierzwińska

Tegoroczna wystawa prezentowana w ramach Cracow Gallery Weekend Krakers poświęcona będzie relacjom pomiędzy zjawiskami przemian.  Wzajemne zależności ukazane będą przez pryzmat twórczości polskich artystek współczesnych. Główną oś narracyjną wystawy stanowi pokazanie grupy zjawisk  silnie na siebie oddziałujących, umocowanych w licznych kontekstach – od intymnego i społecznego, poprzez literacki i historyczny. Celem wystawy, która odbędzie się w Art Agenda Nova, jest zobrazowanie mnogości możliwych znaczeń i interpretacji oraz ich wzajemnych powiązań.

 

 

Miejsce / Place

Art Agenda Nova
Batorego 2

Media