FLU  – Fluktuacja artysty (Artist’s fluctuation)

Otwarcie: 21/04 | 20:00
Józefińska 23 | Józefińska 23/4

« Program główny


Flu to kolektyw ludzi twórczych, których łączy idea sztuki świadomej i szczerej. Uciekamy od sztuczności i szukamy ducha we wszystkim, co nas otacza. Zakładamy, że każdy, kto nas odwiedza, może poczuć się częścią czegoś większego, być twórcą. Organizujemy spotkania tematyczne, warsztaty dla dzieci i dorosłych, wystawy i happeningi. Wszystko ma na celu poszerzanie świadomości w zakresie edukacji kulturalnej i samorealizacji poprzez działania twórcze.
Przestrzeń pracowni nobilitujemy do roli galerii, aby opowiedzieć o fluktuacji artysty, czyli nieregularnej zmienności przebiegu procesu twórczego, nieprzewidywalności efektów, przypadkowych odchyleń od zastanych norm i założeń. Mierzymy się z mitami, faktami i stereotypami na temat artysty. Badamy artefakty i proces ich powstawania. Przygotowaną przestrzenią prowokujemy widza do wyjścia ze strefy komfortu i wejścia w dyskurs z umysłem artysty, a wykorzystując intermedialne działania, angażujemy go do współtworzenia wystawy.

W prywatnej przestrzeni FLU tworzy otwarta pracownie, galerie i miejsce dialogu.

100 m² wyzwania dla artysty i widza.

 

 

Miejsce / Place

Józefińska 23
Józefińska 23/4

Media