Wystawa zbiorwa – PO-między nami. Twórcy i Autorzy (IN-between us. Creators and Authors)

Otwarcie: 21/04 | 17:00
Galeria 43/20, Galeria Plus | Podchorążych 2, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

« Program główny


Organizatorzy: Galeria studencka 43/20 Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego we współpracy z Krajowym Towarzystwem Autyzmu w Krakowie oraz Galerią Plus Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego

PO-między nami. Twórcy i Autorzy Inni, obcy budzą zarazem niepewność i fascynację zarazem. Pragniemy ich poznać, a nawet polubić, jednocześnie nie potrafiąc zrozumieć. Przecież myślą inaczej, czują inaczej, inaczej patrzą na świat. Inni są dziwni, inni niż my. Pojęcie normy – naszej normy – nie dopuszcza odmienności. Osoby z niepełnosprawnością coraz częściej pojawiają się w szeroko pojętej przestrzeni społecznej. Widzimy ich na ulicach, są naszymi sąsiadami, pieką dla nas chleb. Oni są pomiędzy nami. Są i coraz mniej się wstydzą i boją. To także ich ulice i kawiarnie. Oni także mają swoje normy. Czy można ich normę dopasować do naszej? Sztuka jest narzędziem w komunikacji z otaczającą nas rzeczywistością, jest przestrzenią do konfrontacji z samym sobą i drugim człowiekiem. Pozwala na wyrażanie namiętności i frustracji, ciemnych i jasnych stron człowieka a nade wszystko ludzkiej odmienności. Sztuka winna pobudzić odbiorcę do refleksji – ukazywać, że ludzie nie są identyczni, że nasze odmienności nie powinny, ba! nie stanowią podziałów jednocześnie nawołując do tworzenia i realizowania, wykorzystując różnorodne środki, wspólnego celu jakim jest komunikat. Więc kto tworzy sztukę? Kto jest autorem, a kto twórcą? Może autor jest twórcą? A może wcale nie ma żadnej sztuki. Może to co tworzymy to tylko wytwór uzyskany wspólnymi siłami. A może to co stworzyliśmy wcale nie jest ważne? Czy zatem proces tworzenia (dzieła) jest istotny? Proces wspólnego działania, nie zważając na ludzkie ułomności, różnice i zbieżności?
Ostatecznie pozostaje komunikat, wspólny a zarazem osobisty. Komunikat stworzony razem, w tej samej przestrzeni i w tym samym czasie, przez takich samych, a jakże odmiennych twórców a zarazem autorów.
Projekt stworzony w ramach współpracy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Krakowie. Celem wystawy jest podniesienie świadomości oraz kształtowanie wiedzy społecznej na temat autyzmu w ramach obchodów Światowego Miesiąca Autyzmu popartego przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) z 2008 roku.


Galeria Plus, Galeria 43/20

Galeria Plus prezentuje najbardziej interesujące prace dyplomowe zrealizowane na Wydziale Sztuki. Prace magisterskie będące zwieńczeniem studiów są świadectwem zdobytej wiedzy i umiejętności. Jednocześnie są także swoistym wstępem do dalszej samodzielnej kariery artystycznej i zawodowej absolwentów. Ważność tego etapu zasługuje na uwagę. Celem Galerii Plus jest promowanie zaangażowanych postaw studentów Wydziału Sztuki, czego wynikiem są ich osiągnięcia w zakresie wybranych kierunków dyplomowych.

Galeria studencka 43/20: Zastanawiając się nad tym czym jest galeria sztuki, przychodzą mi do głowy dwa rozwiązania tej zagadki: miejscem ekspozycji ukończonego obiektu lub przestrzenią eksperymentu. Nie wartościuję żadnego z tych rozwiązań, choć przyznaję, że to drugie jest bliższe programowi galerii 43/20. Eksperymentalna galeria studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza do współpracy studentów Wydziałów Artystycznych, Akademii Sztuk Pięknych oraz innych jednostek dydaktycznych. Galeria 43/20 jest jednym z projektów Koła Artystyczno Naukowego Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

 

 

Miejsce / Place

Galeria Plus, Galeria 43/20
Podchorążych 2

Media