Erwin Wyjadłowski – Emisja d(b)ubli

Otwarcie: 20 kwietnia, piątek | godz. 18:00
Galeria Dystans | ul. św Krzyża 14
« Program główny

 


Artysta: Erwin Wyjadłowski
Kurator: Adriana Mazur

Pojęcie dubla, podwójności i wielokrotności w obrazach Erwina Wyjadłowskiego to budowa obrazu, zarówno w sensie formalnym jak i znaczeniowym. Kolor w jego pracach jest czysty, mocny, żywy, kontrastowy, wypełniony bielą lub ograniczony czernią, widoczne przejścia między plamami barwnymi sprawiają, że nadają sobie wzajemnie kształty, a ich zwielokrotnienie przechodzi we wzór a nawet szablon. Czystość barw w połączeniu z owym rytmem daje dekoracyjność i złudną łatwość obrazu. Artysta tym sposobem doskonale maskuje i przebiera swoje obrazy, wabi do nich i przyciąga. To co przebrane to obraz człowieka, d(b)ubla, który jako element całości, wpisał się we wzór tworzący totalny mechanizm. Pozbył się swojej indywidualności na rzecz wpisania się w masę, bezpiecznie podąża wraz z nią, wolny od myślenia i dokonywania wyborów. Rytm, to ruch a ruch nierozerwalnie łączy się ze zmianą. W obrazach, w rytmie, porusza się całe zbiorowisko ludzkie, nie wiemy kto je w ten stan wprowadził i jaki miał cel, jedynie przeszłość podpowiada nam, że takie wyzbycie się wolnej woli i bezmyślne podporządkowanie jest dla nas niebezpieczne. Pozorna, biała plama w obrazie Wyjadłowskiego, to pozorna wolność. Czasem zajmuje prawie cały obraz, ale nigdy nie jest pusta i obojętna, pojedyncze jakby zastygłe postaci, pełne dynamizmu, całkowicie nią zawładniają, czyniąc iluzoryczną pustką. Chociaż bubel to coś słabego a dubel to powtórka nie zapowiadająca zmian, to już emitowanie, czyli tworzenie na szeroką skalę dubli – bubli, przyniesie zapewne nieuniknioną transformację.


Galeria Dystans

Galeria Dystans, powstała aby nabrać dosłownego dystansu do starych skojarzeń z samym słowem „galeria”, nadać jej nowy wymiar, bardziej współczesny dla młodych artystów, projektantów i rzemieślników oraz dla nowego pokolenia samych odbiorców. Prezentuje sztukę aktualną, polską i zagraniczną, w otoczeniu współczesnego designu. Jej cel to łączenie wszystkich form kreatywnej wypowiedzi oraz dotarcie do szerokiego grona jej odbiorców.

 

 

Miejsce

Galeria Dystans
ul. św Krzyża 14

Media