Wystawa zbiorowa – VITA MORBUS EST / zmiany w rozumieniu nadwrażliwości / 

Otwarcie: 21/04 | 19:30
Galeria Olympia | Limanowskiego 24/4b

« Program główny


Artyści: Małgorzata Wielek Mandrela, Bartek Jarmoliński, Paulina Poczęta, Paweł Łyjak,  Paweł Hajncel
Kurator: Bartek Jarmoliński

Łaciński tytuł „Vita morbus est” oznacza życie jako chorobę. Nadwrażliwość postrzegana w większości jako stan chorobowy jest dziś zjawiskiem, jakie dotyka wielu z nas, stąd też tytułowe „zmiany w rozumieniu nadwrażliwości”.  Nadwrażliwość, związana z funkcjami prawej półkuli mózgowej, jest nierzadko powodem do silnych i destruktywnych reakcji na rzeczywistość, drugiego człowieka i …siebie samego.  Sztuka w procesie obserwowania daje możliwość wypowiadania wszystkiego czego można nie wypowiedzieć werbalnie, z różnych powodów. Twórca, analizując własne ,,inside”, stać się może papierkiem lakmusowym problemów które cechować będą nie tylko jego / ją, lecz także grupę osób o podobnej wrażliwości.

Tematyka, którą podejmuje wystawa, stawia pytania o funkcjonowanie współczesnego człowieka. Jest to pytanie o nadwrażliwość, która jest współcześnie zjawiskiem dotykającym wielu. Czy nadwrażliwość można jednoznacznie nazwać chorobą? Czy życie z nadwrażliwością jest dysfunkcyjne? Czy można postrzegać je jako chorobę?

Wystawa ,,Vita morbus est” nie daje jednoznacznych odpowiedzi.. Bardziej mnoży pytania, które mogą prowadzić do ,,zajrzenia” w głąb siebie.


Galeria Olympia

Galeria Olympia (1999) promuje sztukę współczesną. Jej nazwa odnosi się do imienia założycielki – Olimpii Maciejewskiej – oraz do tytułu kontrowersyjnego w swoim czasie obrazu Edouarda Maneta (1863). Galeria stworzyła silne więzi z artystami z całej Polski. Każdego roku organizuje kilka wystaw indywidualnych i przynajmniej jedną zbiorową wystawę problemową.

 

Miejsce / Place

Galeria Olympia
Limanowskiego 24/4b

Media