Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewiczalter

Otwarcie: 21/04 | 17:30
OFF FRAME | Krakowska 41

« Program główny


Artyści: Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz

Działanie polisensoryczne w zakresie definiowania i eksplorowania skutków cyfrowego przetworzenia. Kompresja, dekonstrukcja czy migotanie optyczne to alteracja formy i treści, determinująca percepcję wielozmysłową. Czy możliwy jest powrót do źródła, do sygnału analogowego; cofnięcie się do stanu przed digitalizacją, czy też przekształcenie jest ostateczne i bezpowrotne? Alteracja alteracji Projekt [alter] opiera się na strategii crossover – przekraczaniu granic digitalnych reprezentacji i wynikiem kompilacji wielu technik. Rozszyfrowanie ich znaczeń jest możliwe tylko w określonych przez autorów, specyficznych warunkach. Widz/uczestnik będzie prowokowany do rozpoznawania subtelnych zmian i testowania złudności zmysłów. Świat realny to – być może – tylko „skórka”, pod którą znajduje się …


OFF FRAME

Galeria sztuki OFF FRAME powstała w maju 2017 roku w Krakowie. Jej głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju i kariery wschodzących artystów oraz prezentowanie sztuki uznanych artystów, tworzących w różnych mediach.  Galeria organizuje wystawy czasowe, doradza w tworzeniu kolekcji, inspiruje i przybliża sztukę współczesną.

 

 

Miejsce / Place

OFF FRAME
Krakowska 41

Media