Magdalena Ablewicz – Erozja (Erosion)

Otwarcie: 21/04 | 17:00
Galeria Wydziału Sztuki UP | Mazowiecka 43

« Program główny


Artysta: Magdalena Ablewicz
Kurator: Krzysztof Marchlak

Wystawa indywidualna pt. Erozja Magdaleny Ablewicz jest nagrodą specjalną przyznaną artystce przez Galerię Wydziału Sztuki UP, w ramach konkursu Zakłócenia/UMWELT organizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny w 2018 roku.

Piękno i siła natury oraz egoistyczna i niszczycielska postawa człowieka wobec otaczającego go świata, stały się punktem wyjścia Magdaleny Ablewicz do stworzenia pracy Ziarno. Jej krytyczny stosunek do nadużyć na jakie są narażone są zwierzęta wyraża się nie tylko w formie instalacji i materiałach użytych do jej realizacji, lecz przede wszystkim w możliwości doświadczenia przez widza rzeczywistości pozbawionych wolności stworzeń.Jak mówi sama artystka: staram się dokonać translacji jednej przestrzeni na drugą, tak, byśmy znaleźli się w niezrozumiałym, niepokojącym otoczeniu, byśmy – na ile to możliwe – przez chwilę poczuli to, co zwierzęta hodowlane czują przez całe życie. Ziarno jest materiałem, którego używam też w innych pracach. Jest symbolem nadziei, jednak u mnie każde jest przewiercone na wylot, stając się jałowym nasieniem, w którym nie ma już życia.


Galeria Wydziału Sztuki UP

Galeria Wydziału Sztuki mieszcząca się przy ul. Mazowieckiej 43 prezentuje prace i działania artystyczne studentów, oraz realizacje dojrzałych twórców. Galeria organizuje spotkania autorskie z ludźmi kultury i sztuki aktualnej. Program Galerii zakłada współpracę i wymianę doświadczeń między uczelniami w kraju i zagranicą, kształcącymi w zakresie sztuki, poprzez prezentację wystaw i podejmowanie wspólnych projektów artystycznych. Założeniem Galerii jest również promowanie w środowisku krakowskim, a także akademickim w Polsce i zagranicą, dokonań artystycznych studentów i dydaktyków, przebiegających na płaszczyźnie różnych mediów.

 

 

Miejsce / Place

Galeria Wydziału Sztuki UP
Mazowiecka 43

Media