Andrzej Karoń – Muzeum Afrykanistyczne im. Andrzeja Karonia (Andrzej Karoń Mathare Museum)

Otwarcie: 21/04 | 20:00
Pamoja Goods | Józefińska 9

« Program główny


Artysta: Andrzej Karoń
Kuratorzy: Bartosz Przybył-Ołowski, Marta Adamczak

Muzeum Afrykanistyczne im. Andrzeja Karonia stanowi kontynuację działania performatywnego Ex-Hi-Bit stanowiącego sumę zdarzeń zainscenizowanych w wykreowanej przez artystę przestrzeni muzealnej. Karoń prezentuje spojrzenie na muzeum nie jako na instytucję budującą narracje historii sztuki, realizującą konkretne strategie kolekcjonerskie i wystawiennicze, lecz traktuje je jako medium wyrażające osobiste konotacje i zapożyczenia skrywane w przedmiotach należących do mieszkańców dwóch kontynentów – Afryki i Europy. Wystawa połączona będzie z premierą książki Muzeum Afrykanistyczne im. Andrzeja Karonia.


Pamoja Goods

Działania Fundacji Razem Pamoja na polu sztuki odbywają się przede wszystkim w trzech powiązanych ze sobą przestrzeniach: Pamoja Goods w Krakowie, Mathare Art Gallery w Nairobi i Sesama w Yogogaracie. Ta transkontynentalna wymiana i współpraca między artystami, społecznikami, aktywistami i odbiorcami sztuki pozwala na szukać nowych sposobów komunikacji między globalnym Południem i globalną Północą. Niejednokrotnie projekty artystyczne odbywają się jednocześnie w dwóch odległych od siebie miejscach, bądź zaczynane są w jednym by kontynuować je w następnym. Działanie na styku kultur nie tylko jest deklaracją polityczną ale także rozbija monolityczne i egoistyczne myślenie o tożsamości własnych kultur, narodów, państw. Niezwykle ważnym celem jest dawanie ludziom w różnych szerokościach geograficznych tej samej możliwości odbioru i tworzenia sztuki.

 

Miejsce / Place

Pamoja Goods
Józefińska 9

Media