Wystawa zbiorowa – Co to będzie? (What’s in the air?)

Otwarcie: 21/04 | 21:00
Prekariat | Tarłowska 10/2a

« Program główny


Prekariusze i prekariuszki wszystkich krajów
Kuratorzy: Ania Batko i towarzysz Kamil Kuitkowski

Jeszcze nie wiemy co pokażemy. Jesteśmy zbyt zajęci naszymi niepewnymi etatami, umowami o dzieło i zleceniami. Czarną robotą. I robotą na czarno. To nie tylko wystawa o pracy. To też wystawa z pracami. I sama praca nad wystawą.
Standing wyróżnia trzy aspekty, które charakteryzują prekariat: szczególne stosunki produkcji: niestabilność zatrudnienia, brak tożsamości zawodowej, konieczność wykonywania pracy poniżej poziomu wykształcenia, konieczność pracy także poza godzinami pracy zawodowej, szczególne stosunki dystrybucji: brak/utrudniony dostęp do świadczeń i szczególny stosunek do państwa: postępująca utrata praw politycznych i socjalnych. Nie napisaliśmy tego. Nie czytaliśmy. Nie mieliśmy czasu. Ściągnęliśmy z Wikipedii. Nie musimy spełniać wszystkich warunków by sytuować się na pozycji prekariusza. „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?” To nie tylko wystawa o pracy. To też wystawa o niepewności.
„Całe moje życie to ciemnia. Jedna wielka ciemnica”. Nie wiemy, gdzie zacznie się cała historia. Ale skończymy w Ciemni. Po pracy albo tuż przed zapraszamy na after. Zmiana? Nie, będzie jak zawsze.


Prekariat

Prekariat nie ma własnego adresu. Nie stać go na czynsz. Nie ma godzin otwarcia. Żyje w wiecznej niepewności. To trochę klasa społeczna, trochę stan umysłu. Działa od 2015 roku.

 

 

Miejsce / Place

Prekariat
Tarłowska 10/2a

Media