Anna Karolina Kaczmarczyk – Pożyczone rzeczywistości (Borrowed realities)

Otwarcie: 21/04 | 17:00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie | Rajska 1

« Program główny


Artysta: Anna Karolina Kaczmarczyk
Kuratorzy: Marta Świetlik, Monika Gromala

Projekt artystyczny Anny Karoliny Kaczmarczyk „Pożyczone rzeczywistości” – pokazywany po raz pierwszy w Krakowie, a drugi raz w Polsce – jest rezultatem wieloletniej pracy artystki z przedmiotami, które poszukują integralnej opowieści. Znajdowane przypadkiem: na ulicy, w komisach, sklepach z używaną odzieżą, zwracają na siebie uwagę swoją niewspółmiernością. Artystka jest tą osobą, która z jednej strony obdarza rzeczy opieką, z drugiej zaś zwraca im widzialność i podmiotowość. Od tej pory to materialne obiekty stają się narratorami: opowiadają o sobie i o ludziach, którzy nie mogliby bez nich istnieć.

Zmianie ulega rola i charakter rzeczy: nie są przedmiotami, które można posiadać i dowolnie nimi rozporządzać. Przeciwnie – to one mają głos, to one tworzą cudownie potencjalne, przypadkowe, różnorodne i wypożyczone rzeczywistości. Końcowym efektem tych działań – jak pisze sama artystka – jest album: „w którym porzuconym rzeczom towarzyszą portrety ich wymyślonych właścicieli, a całość uzupełniają teksty – pseudo dokumenty, które to potencjalne istnienie mają jeszcze uprawdopodobnić. Jest to rodzaj albumu rodzinnego – pamiętnika wydarzeń, które nie miały miejsca. Każda ze znalezionych i umieszczonych w książce rzeczy jest dla mnie jak spadek po kimś, kogo nie znam, a mimo to jest mi bliski.(…) Oddaję w ręce widza trzy fragmenty tych rzeczywistości: twarz, zdjęcie przedmiotu, opowieść, jak skrawki niedokończonego obrazu. I choć to tylko imitacja, całość stanowi wiarygodną opowieść o ludzkim życiu, w całej jego magicznej różnorodności, i jest dla tego prawdziwego życia hołdem.”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest główną, publiczną biblioteką województwa małopolskiego. Jej siedziba to zabytkowy budynek dawnych koszar wojskowych z II poł. XIX w., zaprojektowany przez Feliksa Księżarskiego. Monumentalny gmach biblioteki rozciąga się na prawie całej długości ulicy Rajskiej, udostępniając przestrzeń wystawienniczą w korytarzach, które dziennie przemierza do 3 tysięcy odwiedzających. W ramach dostępnych rozwiązań otwierana jest przestrzeń eksperymentów kuratorskich w instytucji publicznej.

 

 

Miejsce / Place

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Rajska 1

Media