Michał Zawada – Bieg lini

Otwarcie: 20/04 | 18:30
ZPAF | św. Tomasza 24

« Program główny


Artysta: Michał Zawada
Kurator: Paweł Brożyński

Dlaczego pewien typ lasu został objęty kiedyś ochroną? Dlaczego określony typ fizjonomiczny, uznany za lepszy lub gorszy, i jest przyporządkowywany do rasy panów lub niewolników? Co decyduje o przebiegu przeszłej lub aktualnej biopolityki nakierowanej na ratowanie bądź na eksterminację? Wystawa Michała Zawady jest zderzeniem zdjęć pochodzących z dwóch, jak mogłoby się wydawać, zupełnie różnych porządków: obrazów Puszczy Białowieskiej i zespołu gipsowych odlewów głów, które służyły w czasie I wojny światowej do badań nad rasą i dziedziczeniem. Czarno-białe, surowe fotografie ukazują jednak element wspólny – estetyczną formę życia, plątaninę biomorficznych struktur, konturów i linii, które mogą budzić zachwyt lub nienawiść. Dostrzeżona i wydobyta z tła linia – regularna bądź zmienna, rozgałęziona bądź nie – może stać się miarą piękna lub człowieczeństwa, wytyczyć kierunek działania i etyczną granicę. Czy nadal będzie można podziwiać piękno niezniszczonej przez człowieka natury? Czy forma ludzkiego ciała będzie miała w przyszłości wpływ na hierarchię społeczną? W czasie intensywnych zmian politycznych i społecznych, Zawada zachęca nas do przemyślenia naszego sposobu patrzenia, ujawnia kulturowy zmysł porządku, prowokuje, aby prześledzić bieg linii.

Michał Zawada (ur. 1985) – studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2012 roku jest asystentem w Pracowni Malarstwa Prof. Andrzeja Bednarczyka. Zajmuje się malarstwem, fotografią i sztuką wideo. Interesuje go kontekstualna aktywność mediów plastycznych oraz analiza fenomenu obrazu i wizualności. W swojej twórczości nawiązuje dialog z teorią sztuki, visual studies i antropologią. Konstruowane przez niego cykle odnoszą się do relacji ustanawianej pomiędzy procesem wytwarzania fantazmatycznej podmiotowości obrazu a budowaniem tożsamości człowieka w kontekście historycznym i społecznym. Laureat Stypendium Republiki Austriackiej. Od 2016 sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

20 kwietnia – 13 maja 2018


 

 

Miejsce / Place

ZPAF
św. Tomasza 24

Media