Fundacja Wschód Sztuki
ul. Batorego 2, 2 piętro
31-135 Kraków
cracowgalleryweekend@gmail.com
tel. (12) 397-23-98

Nadzór merytoryczny:
Małgorzata i Marcin Gołębiewscy