KRAKERS Fringe 2017

Kontynuujemy założenia krakowskiego gallery weekendu rozszerzając jego formułę o całoroczne wydarzenia dodatkowe. KRAKERS Fringe to demokratyczna platforma promująca młodych twórców i niezależne projekty. Oddajemy głos inicjatywom oddolnym wierząc w egalitarność sztuki. Pragniemy by to, co niszowe zaistniało dla szerszej publiczności. KRAKERS Fringe to sfera dla efemerycznych przedsięwzięć – ich tymczasowa strefa autonomiczna. To miejsce spotkania z tym, co graniczne, rozedrgane, wymykające się wszelkim opisom. Program będzie obejmował różnorodne pola twórcze – sztuki wizualne, film, muzykę.

Program KRAKERS Fringe 2017

A Ty, chcesz patrzeć z boku czy uczestniczyć?

Współpraca: fringe@cracowgalleryweekend.pl