« Program główny

Bunkier Sztuki

20-22/04, 11:00- 19:00 | Wystawa Zwierzęta domowe
Bunkier Sztuki, piętro | pl. Szczepański 3a | Wstęp wolny

Wystawa Zwierzęta domowe prezentuje prace artystów młodego pokolenia. Są to wybrani uczestnicy dwóch pierwszych edycji projektu SEJSMOGRAF, organizowanych przez Galerię Bunkier Sztuki, we współpracy z BWA w Tarnowie, w latach 2016 i 2017. W twórczości tych młodych, krakowskich artystów, kuratorka wystawy zauważyła wspólny mianownik, tendencję charakteryzującą ich twórczość i postawę artystyczną. Artyści są bowiem niechętni wobec budowania utopijnych wizji rzeczywistości. Skupiają się raczej na osobistych nawiązaniach, czerpią z momentów własnego życia, doświadczeń, własnych myśli i wyobrażeń, z najbliższego otoczenia, swojego ciała. Kierując obraz i przedmiot swojej twórczości na siebie i w siebie, oddają swoje tęsknoty, troski, pragnienia, przyjemności, intymność.

Artyści odrzucają to, co społecznie użyteczne, a skupiają się na tym, co dotyczy ich samych i ich własnego świata. Tym samym są zupełnymi przeciwieństwami arystotelesowskich zoon politicon – zwierząt politycznych, ludzi, którzy zgodnie ze swoją naturą, szczęście i spełnienie zyskują poprzez zaangażowanie w życie publiczne i polityczne oraz działania na korzyść społeczeństwa.

Wybrani artyści buntują się przeciwko narzucanej im roli artysty – obywatela, którego celem jest sztuka spełniająca przede wszystkim funkcje utylitarne. Co jeszcze bardziej niepokojące ich widoczna niechęć do utopii splata się tu z figurą armchair travellera, który poznaje świat z pozycji wygodnie umoszczonego domownika patrzącego na niebezpieczny, obcy świat zza okna, albo przez świetlistą tarczę monitora.


 

20-22/04, 11:00- 19:00 | Wystawa Niewyczerpalność
Bunkier Sztuki, Galeria Dolna | pl. Szczepański 3a | Wstęp wolny

Nie wiem nic o miejscu, w którym jestem. Przyglądam mu się okiem czystym i niewinnym.
Georges Perec

Niewyczerpalność to projekt wystawienniczy mający na celu wypracowanie hybrydycznej formuły prezentacji dźwięku w galerii, nie wpisując się w ramy zinstytucjonalizowanego sound artu, ale raczej dokonując pogłębionej rewizji takich konwencji jak koncert, performans i environment. Podejmowane działania mają doprowadzić do obsadzenia widza-słuchacza w roli sprawczego podmiotu, a zarazem możliwie najpełniej wyeksponować afektywne właściwości przestrzeni galeryjnej i stworzyć w niej sytuację społeczną.

Pojęciem wyznaczającym sferę kontekstową całego przedsięwzięcia jest przestrzeń i praktyki związane z jej opisem i użytkowaniem. Przestrzeń Galerii zostanie przearanżowana – aranżację wykona artystka wizualna Kama Sokolnicka – dzięki czemu stanie się miejscem w pełni modułowym i przekształcalnym. W nawiązaniu do założeń architektury otwartej, pozostawi ona użytkownikom swobodę w określeniu przeznaczenia poszczególnych jej elementów. Przestrzeń stanowić będzie platformę w ruchu, która nie posiada stałych cech, ale podlega zmianom dzięki ingerencji osób, które w niej przebywają. Tak przygotowane środowisko będzie polem do eksperymentów muzycznych, polegających na radykalnym przekształceniu sytuacji scenicznej.

W ramach wystawy odbędzie się sześć występów mających zaburzyć dotychczasowe relacje przestrzenno-społeczne i umożliwić publiczności nowe sposoby postrzegania dźwięku.

Wśród zaproszonych artystów są: Alessandro Bosetti, Scott Cazan, Yun Ingrid Lee, Koen Nutters, Mario de Vega.

 

Miejsce / Place

Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3a

Media