« Program główny

CyberPussy (experimantal ritual sound performance & narodziny Zina Cyber Pussy)

22/04, 18:00 | CyberPussy (experimantal ritual sound performance & narodziny Zina Cyber Pussy)
Kapucyńska 7/2

Pracownia Kapucyńska 7 to nowo powstała przestrzeń dla swobodnych działań twórczych, w sieci oddolnych połączeń, niewielka, ale otwarta dla wszelkich inicjatyw dla poszerzenia pola działania, wyznaczająca nowy punkt na mapie aktywnych pracowni / galerii na terenie Krakowa. Jako elastyczna transprzestrzeń ma zdolność przekształcania w zależności od potrzeb; granica pomiędzy galerią pracownią a miejscem gromadzenia zaciera się, spotkanie, wymiana i wspólna generacja w tkance codzienności tworów, stanowią główny płyn nawadniający tkankę ustroju.

Inicjatywa dotyczy pierwszego wydania kolektywnie stworzonego Zina CyberPussy – wypełnionego najrozmaitszą treścią, stanowiącą niejako rozwinięcie artystycznych poszukiwań członków grupy. Ten wizualno- tekstowy eksperyment ma prowadzić również do zbadania na ile drukowany niewielkim nakładem zin, jako analogowy nośnik informacji, może odznaczać się cechami hiper-tekstualności. Nurty takie jak queer, sztuka feministyczna, kultura DIY, literatura popularno- naukowa, eksperment wizualny, antropologia zmysłów, nurt no waste, współczesna forma rytualna, sztuka zaangażowana i inne…

 

 

 

Miejsce / Place

CyberPussy
Kapucyńska 7/2

Media