« Program główny

Dom Norymberski

21/04, 18:00 | Agnieszka Łakoma, Ewelina Małysa i Małgorzata Stachurska – Mind mapping
Dom Norymberski | ul. Skałeczna 2 | Wstęp wolny

A. Łakoma, E. Małysa i M. Stachurska tworzą swoje autorskie mapy myśli, które ewokują potrzebę tworzenia pojedynczych grafik lub cykli graficznych. Na pokazach i wystawach graficznych zazwyczaj prezentuje się grafiki jako dzieła skończone. Tymczasem często wieloetapowy, rozłożony w czasie proces budowania i konstruowania logicznych skojarzeń, powstających podczas szkicowania, rysowania na matrycy, dokonywania zmian i poprawek, jest intrygującą strukturą, wielowątkową mapą myśli. Artystki w swoich działaniach graficznych, odwołując się m.in. do tekstów Rudolfa Steinera, Martina Heideggera i Thomasa Manna, dokonują swoistej symulacji procesów naturalnych, budując układy form plastycznych.
Wystawa jest artystyczną próbą analizy budowania obrazu graficznego, pokazania jej jako płynnej struktury, rozwijającej się pomiędzy porządkującymi zasadami wynikającymi z przyjętych założeń i użytego medium, a intuicyjną przypadkowością.

Wystawa otwarta: 21.04 i 22.04, 12:00- 18:00


21/04, 12:00 | Spotkanie z autorkami wystawy Mind Mapping: Agnieszką Łakomy, Eweliną Małysą i Małgorzatą Stachurską
Dom Norymberski | ul. Skałeczna 2 | Wstęp wolny

Spotkanie z krakowskimi artystkami Agnieszką Łakomą, Eweliną Małysą i Małgorzatą Stachurską, których prace są prezentowane na wystawie „Mapy myśli”. Artystki, na co dzień pracujące w różnych technikach graficznych (litografii, serigrafii, technikach metalowych), będą odpowiadały na pytania związane z kształtowaniem myślenia graficznego – wieloetapowego procesu twórczego w medium graficznym połączonego z budowaniem własnego języka artystycznego. Podczas prezentacji i rozmowy będą przedstawiały unikalny warsztat pracy i tajniki warsztatowej alchemii.

 

 

Miejsce / Place

Dom Norymberski
Skałeczna 2

Media