« Program główny

Fundacja 4 Style

20-22/04, Prezentacja twórczości młodych artystów związanych z Fundacją 4 Style
Fundacja 4 Style | Plac Wszystkich Świętych 8

Fundacja 4 Style powstała w październiku 2015 roku w celu stworzenia przestrzeni dla realizacji różnorodnych projektów artystycznych, interdyscyplinarnych działań twórczych, interesujących badań, spotkań oraz wymiany myśli i idei. Chcemy, by sztuka była łatwo dostępna dla każdego — bez względu na wiek, status materialny i miejsce zamieszkania. Pragniemy również propagować działalności na rzecz rozwoju polskiego wzornictwa przemysłowego oraz wspierać polską sztukę użytkową i aktywność naukowo-techniczną w zakresie udoskonalania procesu produkcji mebli.

Ekspozycja dostępna:
20.04, 12:00- 19:00
21.04-22.04, 15:00- 19:00


 

 

Miejsce / Place

Fundacja 4 Style
Plac Wszystkich Świętych 8

Media