Jesienna odsłona KRAKERS: Po-między to refleksja nad wartościami oraz percepcją. To przestrzeń interakcji oraz eksploracji owego między. Horyzont sztuki ze względu na brak jednoznacznej definicji jest obszarem, który można swobodnie otworzyć i w jego ramach zasypać pewną przepaść, już nie w sensie sztuki, lecz na poziomie dużo głębszym, bo społecznym lub dosadniej – międzyludzkim. Jest to zatem impuls do zrewidowania pojęcia obcości i poprzez sztukę  – uwrażliwienia na wartości społeczne. Stawka w tym wypadku jest najwyższa, jest to bowiem drugi człowiek.

KRAKERS: Po-między stawia pytanie o egalitarność sztuki oraz status doświadczenia estetycznego. Program dedykowany jest grupom, których dostęp do oferty kulturalnej z różnych względów bywa utrudniony. Pierwsza z nich to osoby głuche i niedosłyszące dla których we współpracy z Krakowską Fundacją Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka „Między Uszami” oraz małopolskim oddziałem Polskiego Związku Głuchych zorganizowaliśmy oprowadzanie szlakiem krakowskich galerii sztuki z tłumaczeniem na język migowy. To inicjatywy niezwykle istotne, zarówno w kontekście wymiany doświadczeń, jak i oswajania wzajemnej obecności w przestrzeni. Działania te wpisują się w wrześniowe obchody Międzynarodowego Dnia Głuchych.
Barierą w kontakcie ze sztuką bywa również duża odległość od instytucji kultury. To właśnie ona stanowi problem dla mieszkańców małych miejscowości – kolejnej, równie ważnej grupie której dedykowane są jesienne wydarzenia pod hasłem po-między. Gościmy w Krakowie członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Razem dla Białobok, dla których przygotowaliśmy oprowadzanie po krakowskich galeriach i instytucjach kultury. We współpracy z  Muzeum Interaktywnym MICET odbędą się również warsztaty inspirujące uczestników do stawiania pytań o relacje człowieka z dziełem sztuki oraz potrzebę twórczego bycia. Inicjatorem tego obszaru wymiany doświadczeń jest Andrzej Żygadło, artysta urodzony w Białobokach.

Trzecią grupę stanowi młodzież gimnazjalna i licealna do której skierowane są warsztaty oscylujące wokół zagadnień związanych z polską awangardą XX wieku odbywające się w galerii Dwa Okna związanej z postacią Marii Jaremy. Pragniemy przybliżać obszary sztuk wizualnych, a poprzez wspólne działanie kształtować postawę młodego odbiorcy, zachęcając również do aktywności twórczych.

Projekt jesiennej odsłony KRAKERS: Po-między nie mógłby się odbyć bez wsparcia Narodowego Centrum Kultury oraz Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Krakowie.

 


PROGRAM

24 Września

Pojęcia abstrakcyjne – oprowadzanie z tłumaczeniem na język migowy

Data: 24 września, niedziela | godz. 10:50 (czas trwania: ok. 3h)
Miejsce zbiórki: Plac Bohaterów Getta

Spacer „Pojęcia abstrakcyjne” to okazja do poznania świata sztuki „od kuchni”. Startujemy z Plac Bohaterów Getta. Zaczynamy od znajdującej się na Podgórzu Olympia Galeria, która od 1999 promuje sztukę współczesną, zapraszając do współpracy młodych kuratorów i artystów…

Czytaj więcej…


28 Września

Laboratorium awangardy – warsztaty inspirowane postacią Marii Jaremy


Data: 27 września, czwartek | godz. 12:20
Miejsce: Galeria 2Okna, ul. Józefa 40

Warsztaty skierowane do młodzieży gimnazjalnej i licealnej oscylujące wokół zagadnień związanych z polską awangardą XX wieku. Punktem wyjścia będzie spotkanie w Galerii 2 OKNA związanej z postacią Marii Jaremy – czołowej, krakowskiej przedstawicielki awangardy…

Czytaj więcej…


1 Października

Rytm awangardy – interdyscyplinarny spacer śladami awangardy

Data: 1 października, niedziela | godz. 10:50 (czas trwania: ok. 3h)
Miejsce zbiórki: Fontanna Fryderyka Chopina na Plantach (projektu Marii Jaremy) vis-a-vis Filharmonia Krakowska

Błysk szpady, stukot tramwajowych kół, dzwonienie słów. Czy miasto da się zobaczyć w rytmie? Czy miasto ma swój osobisty rytm? Czy ma znaczenie ilość kroków, kierunek otwierania konkretnych drzwi? Zobaczymy czy to, co wydarzyło się w Krakowie, mogło się zdarzyć wszędzie. Odkryjemy miejsca i zaułki związane z Krakowską Awangardą…

Czytaj więcej…


13-15 Października

Kultour – Razem dla Białobok

Gościmy w Krakowie członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Razem dla Białobok, dla których przygotowaliśmy oprowadzanie po krakowskich galeriach i instytucjach kultury…

Czytaj więcej…